This Page

has moved to a new address:

Pikewallis predatorfishing in skandinavia: Robert Sørvik fisker med flue når han er ute etter gjedda, og har fått mange store de siste årene.

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service